Contact Contact    

ALSUR

Traditions / Musiques Savantes » al sur - alcd 173 - Guitares “battente” du Gargano

alcd173

alcd173 - Guitares “battente” du Gargano 
Guitares “battente” du Gargano

Télecharger le livret / Download bookletLivret Français


Télécharger en MP3 sur iTunes, Amazon, etc…
Cet article n'est pas disponible à la vente
Cagnano Varano (1986)
01- Canzunë di riappacificazione (Cara Ninnèlla mijë facimmi paci)    (1:38)
02 - Sunèttë (Scapellata  uagliónë scapellatë)    (1:52)
03 - Canzunë (Stèlla  lucenti piéni di billizzi)    (2:04)
04 - Canzunë (Vidi chi bèlla lunë chi bèlli stelli)    (1:25)
Carpino (1966-1995)
05 - Sunèttë (Rudianë) (Stami 'n guèrri pilla bella mija)     (1:54)
06 - Sunèttë (Muntanarë e Rudianellë) (Dònnë che st' affacciatë a 'sta fënèstrë /Vidë chi bella lunë chi belli stellë /
      Stënuccië di lu corë tu si l'affèttë)    (4:33)
07 - Sunèttë prima della canzónë (Viëstësanë)    (2:03)
08 - Canzonë (Di primm'ammori ti venë a salutarë)    (5:14)
09 - Sunèttë (Vièstësanë) (Sei faccia tonnë comë nu bucchirë)    (2:01)
10 - Sunèttë (Vièstësanë) (Vidë chi bella lunë chi belli stellë )    (1:55)
11 - Sunèttë di scusa e buonasera (Rudianellë)    (1:59)
12 - Valzë    (1:38)
13 - Strasmurtë (Viestesanë) (Facci di limungellë 'ngiallanutë / Bella mijë / Brutta puttana che më la prumuttistë)    (3:11)
14 - Tarantella alla muntanarë    (4:20)
Ischitella (Contrada Palude) (1986)
15 - Struscièttë (Nu giornë më në jevë mari mari / Sò riturnatë bellë alla pratic' antichë)    (2:47)
16 - Sunèttë (Dë primm'ammorë të venghë à salutarë)    (5:53)
17 - Strusciettë dë sdégnë (Jë non të  vogghjë chiù cà si tanta bruttë / Tenghë nu palazzi taglië taglië)    (1:32)
Monte Sant'Angelo (1986)
18 - Strusscië (Të só  venutë a canté comë Tacchja Tacchië)    (1:37)
19 - Zumparèddë (Tarantèllë)    (2:12)
San Giovanni Rotondo (1966-1995)
20 - Strapulèttë (Cerignulana) (Palazzë fabbricàtë  'nt 'a 'stu vichë)    (1:46)
21 - Strapulèttë dë scuntrë (Cannëllèsa) (Donna che t 'ha fattë lu capë a canestrèllë)    (1:24)
22 - Strapulèttë (Muntanara) (Bella së  ci 'më  amà 'mma fa lu pätta / Vurria sapè quanta cor'avitë /
      Giuvinòttü fattë cu' la pènnë)    (3:28)
23 - Sunèttë (Leccesèdda) (Fräsca  di 'n'auliva sposa nuvella)     (2:56)
24 - Strapulèttë (Muntanara) (Vajë 'nzott'acquë e vajë në vëcannë / Quannë jèvë picculinë ci mossi mammë /
      Quannë jèrë picculinë ierà la scòlë)    (2:58)
25 - Strapulettë dë scuntrë (Cannëllesë II) (Che m'adda dicë mammë che jè fattë nottë / Donna che na da fa)     (2:12)
26 - Strapulettë (Cerignulanë) (Vurria chi di pietrë mu facisse / Vurria addëvëntà nu suracillë /
      Quanta më n'ha fattë e më n'ha dittë)    (2:45)
27 - Capuanë (Quanta mi päri bèlla quest'arrivata)    (3:27)
28 - Tarantella sangiuvannara (Li donnë dë questa stradë ci'hann' adduttë la gazzòsë)  (2:28)Prise de son : Lorenzo Rinaldi, Roberto Leydi et Diego Carpitella, Gabriele Leggieri et Giovanni Canistro, Salvatore Villani, Paolo Minelle et Leonardo Battista, Salvatore Villani et Paolo Minelle, Salvatore Villani. Texte livret et photos : Salvatore Villani - Traduction anglaise : Katherine Krieger - Coordination : Annie Le Borgne-Queffélec - Maquette : CéBO - Mastering : André Voltz (Studio Vrémond) - Producteur artistique : Salvatore Villani - Produit par Michel Pagiras pour “al sur”.
Réalisation databaz.com || || ©2008 nordsud.music